דוחות חודשיים משנת 2016
10/2017 מסלול לבני 50 ומטה 10/2017 מסלול לבני 50-60 10/2017 מסלול לבני 60 ומעלה  10/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  10/2017 מסלול מניות 
09/2017 מסלול לבני 50 ומטה  09/2017 מסלול לבני 50-60 09/2017 מסלול לבני 60 ומעלה 09/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  09/2017 מסלול מניות 
08/2017 מסלול לבני 50 ומטה 08/2017 מסלול לבני 50-60 08/2017 מסלול לבני 60 ומעלה 08/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  08/2017 מסלול מניות 
07/2017 מסלול לבני 50 ומטה 07/2017 מסלול לבני 50-60 07/2017 מסלול לבני 60 ומעלה 07/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  07/2017 מסלול מניות 
06/2017 מסלול לבני 50 ומטה 06/2017 מסלול לבני 50-60 06/2017 מסלול לבני 60 ומעלה  06/2017 מסלול אג"ח ממשלתי 06/2017 מסלול מניות
05/2017 מסלול לבני 50 ומטה 05/2017 מסלול לבני 50-60 05/2017 מסלול לבני 60 ומעלה 05/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  05/2017 מסלול מניות 
04/2017 מסלול לבני 50 ומטה 04/2017 מסלול לבני 50-60 04/2017 מסלול לבני 60 ומעלה 04/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  04/2017 מסלול מניות 
03/2017 מסלול לבני 50 ומטה 03/2017 מסלול לבני 50-60 03/2017 מסלול לבני 60 ומעלה 03/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  03/2017 מסלול מניות 
02/2017 מסלול לבני 50 ומטה 02/2017 מסלול לבני 50-60 02/2017 מסלול לבני 60 ומעלה 02/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  02/2017 מסלול מניות 
02/2017 מסלול לבני 50 ומטה 01/2017 מסלול לבני 50-60 01/2017 מסלול לבני 60 ומעלה 01/2017 מסלול אג"ח ממשלתי  01/2017 מסלול מניות 
12/2017 מסלול לבני 50 ומטה 12/2017 מסלול לבני 50-60 12/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 12/2016 מסלול אג"ח ממשלתי  12/2016 מסלול מניות 
11/2016 מסלול לבני 50 ומטה 11/2016 מסלול לבני 50-60 11/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 11/2016 מסלול אג"ח ממשלתי  11/2016  מסלול מניות
10/2016 מסלול לבני 50 ומטה 10/2016 מסלול לבני 50-60 10/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 10/2016 מסלול אג"ח ממשלתי  10/2016 מסלול מניות 
09/2016 מסלול לבני 50 ומטה 09/2016 מסלול לבני 50-60 09/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 09/2016 מסלול אג"ח ממשלתי  09/2016 מסלול מניות 
08/2016 מסלול לבני 50 ומטה 08/2016 מסלול לבני 50-60 08/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 08/2016 מסלול אג"ח ממשלתי  08/2016 מסלול מניות 
07/2016 מסלול לבני 50 ומטה 07/2016 מסלול לבני 50-60 07/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 07/2016 מסלול אג"ח ממשלתי 07/2016 מסלול מניות 
06/2016 מסלול לבני 50 ומטה 06/2016 מסלול לבני 50-60 06/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 06/2016 מסלול אג"ח ממשלתי 06/2016 מסלול מניות 
05/2016 מסלול לבני 50 ומטה 05/2016 מסלול לבני 50-60 05/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 05/2016 מסלול אג"ח ממשלתי 05/2016 מסלול מניות
04/2016 מסלול לבני 50 ומטה  04/2016 מסלול לבני 50-60 04/2016 מסלול לבני 60 ומעלה  04/2016 מסלול אג"ח ממשלתי  04/2016 מסלול מניות
03/2016 מסלול לבני 50 ומטה 03/2016 מסלול לבני 50-60 03/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 03/2016 מסלול אג"ח ממשלתי  03/2016 מסלול מניות 
02/2016 מסלול לבני 50 ומטה 02/2016 מסלול לבני 50-60 02/2016 מסלול לבני 60 ומעלה 02/2016 מסלול אג"ח ממשלתי 02/2016 מסלול מניות
01/2016 מסלול לבני 50 ומטה  01/2016 מסלול לבני 50-60 01/2016 מסלול לבני 60 ומעלה  01/2016 מסלול אג"ח ממשלתי  01/2016 מסלול מניות