חברי הנהלה ודירקטוריון הקופה

דירקטוריון

 • אלכסנדרה ציבולבסקי- יו"ר דיריקטוריון 
 • שלום גליבטר
 • נחום דימור
 • גילי גבריאל
 • דוד פיקו
 • עמי גלילי
 • גב' אסתר שמש
 • מר נחמיה כריסי
 • מודי קניגסברג- דח"צ
 • אלי קדוש – דח"צ

מנכ"ל

 • תמיר פלג- מנכ"ל

ועדת השקעות

 • אלי קדוש – יו"ר
 • מודי קניגסברג
 • נחום דימור

מנהלי השקעות

 • אינפיניטי
 • פסגות
 • אי.בי.אי

ועדת ביקורת

 • מודי קניגסברג – יו"ר
 • דוד פיקו
 • אלי קדוש

מזכיר חברה

 • עו"ד עופר עוקבי

מנהל תפעול ושיווק

 • מריוס קירמאייר

מנהל כספים

 • רו"ח דרור יעקובסון

מבקרת פנים

 • ליאת גרוסגליק-אלדר, רו"ח

יועץ משפטי

 • עו"ד קרין עזראי

רואה חשבון מבקר

 • רו"ח יוסי גרדי

גוף מתפעל

 • בנק לאומי

מנהל סיכונים

 • מירי בן יהושע

מתאם השקעות

 • דניאל דורין
 • רועי בן ארי