אודות הקופה

מי אנחנו

מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ, המנהלת את קופ"ג מחר, הוקמה ביוזמת הסתדרות האקדמאים במחר (מדעי החברה והרוח), על מנת לאפשר לאקדמאים ומהנדסים בתחום מדעי החברה והרוח, לחסוך בקופ"ג הדואגת לאינטרסים שלהם כעמיתי הקופה. מחר, חברה לניהול קופ"ג, פועלת שלא למטרת רווח ובכך מאפשרת חיסכון בשיעור דמי ניהול נמוכים משמעותית מהמקובל בשוק.

מי יכול להיות עמית בקופה

שכירים ועצמאיים העונים על אחד או יותר מהתנאים הבאים:
אקדמאים ומהנדסים בתחום מדעי החברה והרוח (מחר) או אקדמאים ומהנדסים העוסקים במקצועות נוספים הנכללים בתקנון הסתדרות האקדמאים.
מדורגים (גם בעבר) לצורכי שכר בדירוג מחר.
חברים בהסתדרות האקדמאים במחר.

לרשימת המקצועות הנוספים המאפשרים הצטרפות לקופת גמל מחר לחץ כאן

היתרונות שלנו

  • הקופה בבעלות העמיתים להם נציגות בהנהלה.
  • דמי ניהול נמוכים, על פי ההוצאות בפועל.
  • וותק וניסיון מעל ל-15 שנים בענף.
  • ניהול השקעות על ידי 3 בתי השקעות נבחרים (אי.בי.אי אמבן, אינפיניטי ופסגות), למיקסום רווחים תוך פיזור סיכון.
  • מגוון מסלולים, ביניהם ניתן לעבור ללא תשלום, וללא פגיעה בזכויות.
  • טיפול משפטי בגביית תשלומים ממעסיקים המפגרים בתשלום ניהול השקעות על ידי 3 בתי השקעות מעולים למקסום רווחים תוך פיזור סיכון.

המסלולים שלנו

המסלול הכללי – (מסלול ברירת המחדל) אפיק חסכון המאפשר לעמיתים ליהנות מניהול מקצועי ואיכותי. מדיניות השקעות במסלול זה כפופה להחלטות ועדת השקעות של הקופה ובכפוף להוראות הדין.

מסלול צעיר עד גיל 45 – בדומה למסלול הכללי, מדיניות השקעות במסלול זה כפופה להחלטות ועדת השקעות של הקופה ובכפוף להוראות הדין, אך תוך נטילת סיכון גבוה יותר, מאשר במסלול הכללי.

מסלול אג"ח – אפיק חסכון סולידי, לעמיתים המעוניינים ברמת סיכון נמוכה. מדיניות ההשקעות במסלול זה מוגבלת למקסימום השקעה במניות בשיעור 10% ולמינימום השקעה באגרות חוב בשיעור של 50%.

מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות – אפיק חסכון סולידי מאד, לעמיתים המעוניינים בסיכון נמוך ביותר. מדיניות ההשקעות במסלול זה מוגבלת להשקעה בשיעור שלא יפחת מ-50% באג"ח ממשלתי וללא השקעה במניות.

כל עמית בכל גיל רשאי לבחור את המסלול המתאים לו ביותר, בהתאם לרמת הסיכון בה הוא מעוניין.

מסלולי השקעה בקרן :

מסלול כללי 520027954-00000000000288-288-005
מסלול אג"ח כולל מינימום 50% אג"ח מדינה, ללא השקעה במניות 520027954-00000000000288-1451-000
מסלול מנייתי 520027954-00000000000288-1452-000

אישור מס הכנסה

המסלול מספר אישור מס הכנסה
כללי 158
אג"ח 1440
אג"ח ממשלתי ללא מניות 1441
צעיר עד גיל 45 1522

ייעוד הכספים

כספים שמקורם בהפקדות שבוצעו עד ליום 31.12.07 מיועדים לתגמולים לשכירים ותגמולים לעצמאים ולקופה אישית לפיצויים.
כספים שמקורם בהפקדות החל מיום 1.1.2008 מיועדים לקצבה או לפיצויים.

על מה מפרישים?

סכומי ההפרשות שקיבלה הקופה בתקופה מסוימת נגזרים ממשכורתו של העמית על פי התנאים והסכמי העבודה אצל המעביד.
אם תנאי השכר הם בהתאם להסכמים הקיבוציים בסקטור הציבורי – ההפרשות לקופה לשכירים הן בגין רכיבי השכר שאינם פנסיוניים (כלומר שאין בגינם הפרשות עובד ומעביד לפנסיה).
קופ"ג מחר רשאית לקבל כל הפקדה של עמית במעמד שכיר או עצמאי המיועדת לתגמולים וכן כל הפקדה של עמית שכיר המיועדת לפיצויים ואינה מוגבלת לרכיבי שכר לא פנסיוניים דווקא.

ניהול חשבונות העמיתים

ניהול חשבונות העמיתים וניהול חשבונות הקופה מתבצע על ידי בנק לאומי. בהתאם להסכם ההתקשרות בינו לבין הקופה.