דוחות חודשיים עד שנת 2015
12/2015 מסלול כללי 12/2015 מסלול אג"ח  12/2015 מסלול ממשלתי  12/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
11/2015 מסלול כללי 11/2015 מסלול אג"ח  11/2015 מסלול ממשלתי 11/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
10/2015 מסלול כללי 10/2015 מסלול אג"ח 10/2015 מסלול ממשלתי 10/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
09/2015 מסלול כללי 09/2015 מסלול אג"ח 09/2015 מסלול ממשלתי  09/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
08/2015 מסלול כללי 08/2015 מסלול אג"ח 08/2015 מסלול ממשלתי 08/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
07/2015 מסלול כללי 07/2015 מסלול אג"ח 07/2015 מסלול ממשלתי 07/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
06/2015 מסלול כללי 06/2015 מסלול אג"ח 06/2015 מסלול ממשלתי 06/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
05/2015 מסלול כללי 05/2015 מסלול אג"ח  05/2015 מסלול ממשלתי 05/2015 מסלול צעיר עד גיל 45 
04/2015 מסלול כללי 04/2015 מסלול אג"ח 04/2015 מסלול ממשלתי 04/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
03/2015 מסלול כללי 03/2015 מסלול אג"ח  03/2015 מסלול ממשלתי 03/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
02/2015 מסלול כללי 02/2015 מסלול אג"ח 02/2015 מסלול ממשלתי  02/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
01/2015 מסלול כללי 01/2015 מסלול אג"ח 01/2015 מסלול ממשלתי 01/2015 מסלול צעיר עד גיל 45
12/2014 מסלול כללי 12/2014 מסלול אג"ח 12/2014 מסלול ממשלתי 12/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
11/2014 מסלול כללי 11/2014 מסלול אג"ח 11/2014 מסלול ממשלתי 11/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
10/2014 מסלול כללי 10/2014 מסלול אג"ח 10/2014 מסלול ממשלתי 10/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
09/2014 מסלול כללי 09/2014 מסלול אג"ח 09/2014 מסלול ממשלתי 09/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
08/2014 מסלול כללי  08/2014 מסלול אג"ח 08/2014 מסלול ממשלתי  08/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
07/2014 מסלול כללי 07/2014 מסלול אג"ח  07/2014 מסלול ממשלתי  07/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
06/2014 מסלול כללי 06/2014 מסלול אג"ח 06/2014 מסלול ממשלתי 06/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
05/2014 מסלול כללי 05/2014 מסלול אג"ח 05/2014 מסלול ממשלתי 05/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
04/2014 מסלול כללי  04/2014 מסלול אג"ח 04/2014 מסלול ממשלתי 04/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
03/2014 מסלול כללי 03/2014 מסלול אג"ח 03/2014 מסלול ממשלתי 03/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
02/2014 מסלול כללי 02/2014 מסלול אג"ח 02/2014 מסלול ממשלתי 02/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
01/2014 מסלול כללי 01/2014 מסלול אג"ח 01/2014 מסלול ממשלתי 01/2014 מסלול צעיר עד גיל 45
12/2013 מסלול כללי  12/2013 מסלול אג"ח 12/2013 מסלול ממשלתי 12/2013 מסלול צעיר עד גיל 45