הצבעות באסיפות כלליות

אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 1/12/2017 - 4/12/2017

אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 1/11/2017 - 27/11/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 1/10/2017 - 30/10/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 1/10/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 25/9/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 26/7/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 26/6/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 31/5/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 15/5/2017

אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 8/5/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 3/5/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 25/4/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתארכים 30/9/2013 - 10/4/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 3/4/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 27/3/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 20/3/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 13/3/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 6/3/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 27/2/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 30/9/2013 - 20/2/2017

אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 30/9/2013 - 13/2/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 6/2/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 30/1/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים  30/9/2013 - 23/1/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 16/1/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 9/1/2017


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 2/1/2017

אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 26/12/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 -19/12/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 12/12/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 28/11/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 22/11/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 15/11/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 3/11/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 18/10/2016 


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 29/9/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 14/9/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 8/9/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 31/8/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 24/8/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 16/8/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 7/8/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 25/7/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 12/7/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 4/7/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 26/6/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 16/6/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 29/5/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 29/5/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 20/5/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 13/5/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 4/5/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 24/4/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 10/4/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 4/4/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 25/3/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 15/3/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 29/2/216


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 18/2/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 3/2/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 27/1/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 20/1/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2015 - 12/1/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 5/1/2016


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 28/12/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 30/9/2013 - 21/12/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 14/12/2015-30/9/2013


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 5/12/2015-30/9/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 23/11/2015-30/9/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 17/11/2015-30/9/2013


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 9/11/2015-30/9/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 30/9/2015- 2/11/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 25/10/2015-30/9/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 19/10/2015-30/9/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 7/10/2015-30/9/2013
 

אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 21/9/2015-30/9/2013
 

אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 16/9/2015-30/9/2013


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 3/9/2015-30/9/2013


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 25/8/2015-30/9/2013


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 20/8/2015-30/9/2013


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 10/8/2015-30/9/2013


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 30/9/2013- 29/7/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מח"ר לתאריכים 30/9/2013-19/7/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 9/7/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013- 1/7/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013- 21/6/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 10/6/2015-30/9/2013


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013 - 1/6/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013- 25/5/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013- 17/5/2015


אסיפות כלליות לקופת הגמל מחר לתאריכים 30/9/2013-10/5/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 3/5/15- 30/9/2013 


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-27/4/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-16/4/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-2/4/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-30/3/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-18/3/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-16/3/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-8/3/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-26/02/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים 30/9/2013-19/02/2015


אסיפות כלליות לקופת גמל מחר לתאריכים
 30/9/2013-5/02/2015

אסיפות כלליות עד ל-08.10.2013

אסיפות כלליות קופת גמל מחר בדרוג המחר לתאריכים 07.12.2010-04.08.2013

אסיפות כלליות קופת גמל מחר בדרוג המחר לתאריכים 09.06.2013-13.06.2013

אסיפות כלליות קופת גמל מחר בדרוג המחר לתאריכים 01.12.10-02.05.13

אסיפות כלליות קופת גמל מחר בדרוג המחר לתאריכים 30.11.08-30.11.10

קריטריונים להשתתפות באסיפות כלליות (12.5.2013)

אמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי