העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

עקרונות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון שני 2017 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן (בכל המסלולים)

ברבעון ראשון 2017 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן (בכל המסלולים)

במהלך שנת 2016 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן (בכל המסלולים)

במהלך שנת 2015 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן (בכל המסלולים)

במהלך  שנת 2014 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

במהלך  שנת 2013 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

במהלך שנת 2012 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

במהלך שנת 2011 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

במהלך שנת 2010 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

במהלך שנת 2009 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.