התפלגות השקעות

 גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה:

הרכב תיק  אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.66%
מניות וני"ע סחירים אחרים 35.59%
פקדונות והלוואות 0.13%
אג"ח קונצרניות סחירות 34.43%
מזומנים ושווי מזומנים 4.78%
השקעות אחרות 2.46%
סה"כ נכסים 100.03%
1,561,305 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול לבני 50 עד 60:

הרכב תיק  אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 24.46%
מניות וני"ע סחירים אחרים 33.65%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 35.80%
מזומנים ושווי מזומנים 6.11%
השקעות אחרות 0.00%
סה"כ נכסים 100.03%
12,117 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 37.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 21.41%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 35.70%
מזומנים ושווי מזומנים 5.97%
השקעות אחרות 0.03%
סה"כ נכסים 100.11%
30,588 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול אג"ח ממשלת ישראל:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 71.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.41%
מזומנים ושווי מזומנים 7.58%
השקעות אחרות 0.03%
סה"כ נכסים 100.02%
16,723 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול מניות:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 90.30%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 8.13%
השקעות אחרות 1.59%
סה"כ נכסים 100.02%
7,546 אלפי ש"ח