פניות בעניין ממשק אינטרנטי

ממשק אינטרנטי לאיתור כספים

ממשק אינטרנטי מרכזי

אגף שוק ההון במשרד האוצר, הקים ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר מאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל/ קרנות השתלמות/ פנסיה/ ביטוח מנהלים וכו').
לכניסה לממשק לחץ כאן

הליך בדיקת הזכאות של מוטבים לכספים בחשבון נפטר  

הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

עמית שאינו מעוניין כי הקופה תשלח לממשק האינטרנטי מידע על חשבונותיו בקופה/בקופות המנוהלות ע"י החברה, מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח את הטופס, בצירוף צילום תעודת זהות בהתאם להנחיות המפורטות על-גבי טופס הבקשה.

החברה תפסיק להעביר פרטים לממשק האינטרנטי, בתום שבועיים מיום קבלת הבקשה להסרה מהממשק או החל מיום העברת המידע הסמוך למועד קבלת הבקשה להסרה מהממשק – לפי המאוחר. (ראה לשונית טופס הסרה מממשק).

לפניות בעניין ממשק אינטרנטי יש לפנות למוקד שירות הלקוחות
אחראי טיפול בפניות ציבור שיתקבלו בעקבות שימוש בממשק - עו"ד עופר עוקבי 

טלפון: 072-2790001

מייל: moked@hamachar-gml.org.il

למשלוח פניות או בקשות:

כתובת: ת.ד 52115 תל אביב מיקוד 6152101

טופס בקשה להסרה מממשק אינטרנטי

הסבר לטופס בקשה להסרה מממשק אינטרנטי