רשימות נכסים ל- 30/9/2017
דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול לבני 50 ומטה (12/12/17)
דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול לבני 50-60 (12/12/17)
דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול לבני 60 ומעלה (12/12/17)
דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול אג"ח ממשלתי (12/12/17)
דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול מניות (12/12/17)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (12/12/17)


רשימות נכסים ל- 30/6/2017

דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול לבני 50 ומטה (17/9/17)

דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול לבני 50-60 (17/9/17)

דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול לבני 60 ומעלה (17/9/17)

דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול אג"ח ממשלתי (17/9/17)

דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול מניות (17/9/17)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (17/9/17)

סקירת רו"ח על הדוח הרבעוני 


רשימות נכסים ל- 31/3/2017

דוח נכסים רבעוני (03/17) מסלול לבני 50 ומטה (3/5/17)

דוח נכסים רבעוני (03/17) מסלול לבני 50-60 (3/5/17)

דוח נכסים רבעוני (03/17) מסלול לבני 60 ומעלה (3/5/17)

דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח ממשלתי (03/17) (3/5/17)

דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (03/17) (3/5/17)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (3/5/17)

רשימות נכסים ל- 31/12/2016

דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול לבני 50 ומטה (1/5/17)

דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול לבני 50-60 (1/5/17)

דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול לבני 60 ומעלה (1/5/17)

דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול אג"ח ממשלתי (1/5/17)

דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול מניות (1/5/17)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (1/5/17)

רשימות נכסים ל - 30/9/2016

דוח נכסים רבעוני (9/16) מסלול לבני 50 ומטה (31/10/16)

דוח נכסים רבעוני (9/16) מסלול לבני 50-60 (31/10/16)

דוח נכסים רבעוני (9/16) מסלול לבני 60 ומעלה (31/10/16)

דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח ממשלתי (31/10/16)

דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (31/10/16)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (31/10/16) 

רשימות נכסים ל - 30/6/2016

דוח נכסים רבעוני (6/16) מסלול לבני 50 ומטה (26/7/16)

דוח נכסים רבעוני (6/16) מסלול לבני 50-60 (26/7/16)

דוח נכסים רבעוני (6/16) מסלול לבני 60 ומעלה (26/7/16)

דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח ממשלתי (26/7/16)

דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (26/7/16)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (26/7/16)


רשימת נכסים ל - 31/3/2016

דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול לבני 50 ומטה (22/4/16)

דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול לבני 50-60 (22/4/16)

דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול לבני 60 ומעלה (22/4/16)

דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול אג"ח ממשלתי (22/4/16) 

דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול מניות (22/4/16)

דוח נכסים רבעוני (3/16) מאוחד (22/4/16)


רשימת נכסים ל- 31/12/2015

דוח נכסים רבעוני (12/15) מסלול כללי (1/2/16)

דוח נכסים רבעוני (12/15) מסלול אג"ח
(1/2/16)

דוח נכסים רבעוני (12/15) מסלול ממשלתי (1/2/16)

דוח נכסים רבעוני (12/15) מסלול צעיר
(1/2/16)

דוח נכסים רבעוני (12/15) מאוחד (1/2/16)

רשימת נכסים ל- 30/9/2015

דוח נכסים רבעוני (9/15) מסלול כללי (26/10/15)

דוח נכסים רבעוני (9/15) מסלול אג"ח (26/10/15)

דוח נכסים רבעוני (9/15) מסלול ממשלתי (26/10/15)

דוח נכסים רבעוני (9/15) מסלול צעיר (26/10/15)

דוח נכסים רבעוני (9/15) מאוחד (26/10/15)  

רשימת נכסים ל - 30/6/2015

דוח נכסים רבעוני (6/15) מסלול כללי (7/9/15)

דוח נכסים רבעוני (6/15) מסלול אג"ח (7/9/15)

דוח נכסים רבעוני (6/15) מסלול ממשלתי (7/9/15)

דוח נכסים רבעוני (6/15) מסלול צעיר (7/9/15)

דוח נכסים רבעוני (6/15) מאוחד (7/9/15)

רשימת נכסים ל- 31/3/2015

דוח נכסים רבעוני (3/15) מסלול כללי (6/5/15)

דוח נכסים רבעוני (3/15) מסלול אג"ח (6/5/15)

דוח נכסים רבעוני (3/15) מסלול ממשלתי (6/5/15)

דוח נכסים רבעוני (3/15) מסלול צעיר (6/5/15)

רשימת נכסים ל- 31/12/2014

דו"ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול כללי (13/4/15)

דו"ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול אג"ח (13/4/15)

דו"ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול ממשלתי (13/4/15)

דו"ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול צעיר (13/4/15)

דו"ח נכסים רבעוני (12/14) חברה מנהלת (13/4/15)

רשימת נכסים ל-30/9/2014

דו"ח נכסים רבעוני (9/14) מסלול כללי (2/11/14)

דו"ח נכסים רבעוני (9/14) מסלול אג"ח (2/11/14)

דו"ח נכסים רבעוני (9/14) מסלול ממשלתי (2/11/14)

דו"ח נכסים רבעוני (9/14) מסלול צעיר (2/11/14)


רשימת נכסים ל- 30/6/2014

דו"ח נכסים רבעוני (6/14) מסלול כללי (30/8/14)

דו"ח נכסים רבעוני (6/14) מסלול אג"ח (30/8/14)

דו"ח נכסים רבעוני (6/14) מסלול ממשלתי (30/8/14)

דו"ח נכסים רבעוני (6/14) מסלול צעיר (30/8/14)

דו"ח נכסים רבעוני (6/14) חברה מנהלת (30/8/14)

אישור רו"ח 


רשימת נכסים ל- 31/3/2014

דו"ח נכסים רבעוני (3/14) מסלול כללי (16/6/14)

דו"ח נכסים רבעוני (3/14) מסלול אג"ח (16/6/14) 

דו"ח נכסים רבעוני (3/14) מסלול ממשלתי (16/6/14)

דו"ח נכסים רבעוני (3/14) מסלול צעיר (16/6/14)

דו"ח נכסים רבעוני(3/14) חברה מנהלת (16/6/14)

אישור רו"ח 

רשימת נכסים ל-31/12/2013

דו"ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול כללי (31/4/14)

דו"ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול אג"ח (31/4/14)

דו"ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול ממשלתי (31/4/14)

דו"ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול צעיר  (31/4/14)

דו"ח נכסים רבעוני (12/13) חברה מנהלת (31/4/14)

רשימת נכסים ל-30/09/2013

דו"ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול כללי (29/11/13)

דו"ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול אג"ח (29/11/13)

דו"ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול ממשלתי (29/11/13)

דו"ח נכסים רבעוני (09/13) חברה מנהלת (29/11/13)

דו"ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול צעיר (29/11/13)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/2013

דו"ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול כללי (29/08/13)

דו"ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול אג"ח (29/08/13)

דו"ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול ממשלתי (29/08/13)

דו"ח נכסים רבעוני (06/13) חברה מנהלת(29/08/13)

דו"ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול צעיר (29/08/13)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/03/2013

דו"ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול כללי  (30/05/13)

דו"ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול אג"ח  (30/05/13)

דו"ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול ממשלתי (30/05/13)

דו"ח נכסים רבעוני (03/13) חברה מנהלת (30/05/13)

דו"ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול צעיר (30/05/13)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/2012

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול כללי  (03/04/13)

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול אג"ח  (03/04/13)

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול ממשלתי (03/04/13)

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) חברה מנהלת (03/04/13)

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול צעיר (03/04/13)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/09/2012

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול כללי  (30/11/12)

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול אג"ח  (30/11/12)

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול ממשלתי (30/11/12)

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) חברה מנהלת (30/11/12)

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול צעיר (30/11/12)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/2012

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול כללי  (30/08/12)

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול אג"ח  (30/08/12)

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול ממשלתי (30/08/12)

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) חברה מנהלת (30/08/12)

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול צעיר (30/08/12)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/03/2012

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול כללי  (31/05/12)

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול אג"ח  (31/05/12)

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול ממשלתי  (31/05/12)

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) חברה מנהלת (31/05/12)

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול צעיר (31/05/12)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/2011

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול כללי  (30/03/12)

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול אג"ח  (30/03/12)

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול ממשלתי  (30/03/12)

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) חברה מנהלת (30/03/12)

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול צעיר (30/03/12)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/09/2011

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול כללי (01/12/11)

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול אג"ח (01/12/11)

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול ממשלתי (01/12/11)

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) חברה מנהלת (01/12/11)

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול צעיר (01/12/11)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/2011

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול כללי (04/09/11)

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול אג"ח (04/09/11)

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול ממשלתי (04/09/11)

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) חברה מנהלת (04/09/11)

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול צעיר (04/09/11)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/2010

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול כללי (03/04/11)

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול אג"ח (03/04/11)

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול ממשלתי (03/04/11)

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) חברה מנהלת (03/04/11)

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול צעיר (03/04/11)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/09/2010

דו"ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול כללי (14/12/10)

דו"ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול אג"ח (1414/12/10)

דו"ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול ממשלתי (14/12/10)

דו"ח נכסים רבעוני (09/10) חברה מנהלת (14/12/10)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/2010

דו"ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול כללי (05/09/10)

דו"ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול אג"ח (05/09/10)

דו"ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול ממשלתי (05/09/10)

דו"ח נכסים רבעוני (06/10) חברה מנהלת (05/09/10)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/03/2010

דו"ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול כללי (31/05/10)

דו"ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול אג"ח (31/05/10)

דו"ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול ממשלתי (31/05/10)

דו"ח נכסים רבעוני (03/10) חברה מנהלת (31/05/10)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/2009

דו"ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול כללי (08/04/10)

דו"ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול אג"ח (08/04/10)

דו"ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול ממשלתי (08/04/10)

דו"ח נכסים רבעוני (12/09) חברה מנהלת (08/04/10)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/9/2009

דו"ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול כללי (07/12/09)

דו"ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול אג"ח (07/12/09)

דו"ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול ממשלתי (07/12/09)

דו"ח נכסים רבעוני (09/09) חברה מנהלת (07/12/09)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/6/2009

דו"ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול כללי (31/8/09)

דו"ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול אג"ח (31/8/09)

דו"ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול ממשלתי (31/8/09)

דו"ח נכסים רבעוני (06/09) חברה מנהלת (31/8/09)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/3/2009

דו"ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול כללי

דו"ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול אג"ח

דו"ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול ממשלתי

דו"ח נכסים רבעוני (03/09) חברה מנהלת

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-2008

דו"ח נכסים רבעוני (12/08)
אישור רו"ח

דו"ח נכסים רבעוני (09/08)
אישור רו"ח

* הקופה אינה משקיעה בצדדים קשורים

מדיניות טיפול בחובות בעיתיים