תשואות נומנליות ברוטו

 גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה

9935 קופת גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה 520042615-00000000000158-9935-000
תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 10/2017 4.73%
תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת משוקללת ל - 3 שנים  5.37%
תשואה נומינלית ברוטו  2016 2.62%

מרכיבי התשואה 09/2017

מרכיבי התשואה 06/2017

מרכיבי התשואה 05/2017

מרכיבי התשואה 04/2017

מרכיבי התשואה רבעון 1/2017


מרכיבי התשואה 03/2017


מרכיבי התשואה 02/2017


מרכיבי התשואה 01/2017

מרכיבי התשואה רבעון 4/2016

מרכיבי התשואה 12/2016


מרכיבי התשואה 11/2016


מרכיבי התשואה 10/2016


מרכיבי התשואה רבעון 3/2016


מרכיבי התשואה 09/16


מרכיבי התשואה 08/16


מרכיבי התשואה 07/16


מרכיבי התשואה רבעון 2/2016

מרכיבי התשואה 06/16

מרכיבי התשואה 05/16


מרכיבי התשואה 04/16


מרכיבי התשואה רבעון 1/2016


מרכיבי התשואה 03/16

מרכיבי התשואה 02/16

מרכיבי התשואה 01/16


מרכיבי התשואה 12/15


מרכיבי התשואה 11/15


מרכיבי התשואה 10/15


מרכיבי התשואה 09/15


מרכיבי התשואה 08/15


מרכיבי התשואה 07/15


מרכיבי התשואה רבעון 2/2015

מרכיבי התשואה 06/15

מרכיבי התשואה 05/15

מרכיבי התשואה 04/15

מרכיבי התשואה רבעון 1/2015


מרכיבי התשואה 03/15

מרכיבי התשואה 02/15


מרכיבי התשואה 01/15


מרכיבי התשואה רבעון 4/2014


מרכיבי התשואה 12/14


מרכיבי התשואה 11/14

מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון 3/2014


מרכיבי התשואה 9/14


מרכיבי התשואה 8/14


מרכיבי התשואה 7/14


מרכיבי התשואה רבעון 2/2014

מרכיבי התשואה 6/14

מרכיבי התשואה 5/14


מרכיבי התשואה 4/14


מרכיבי התשואה רבעון 1/2014

מרכיבי התשואה 3/14

מרכיבי התשואה 2/14


מרכיבי התשואה 1/14

מרכיבי התשואה 12/13


תשואות מעודכנות לחודש 11/2013

מרכיבי התשואה 10/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08 ע"פ חוזר אוצר 2011-4-1

כתובת דוא"ל יחודית ליישום חוזר הכרעה academy_hachraa@bezeqint.net

 גמל מחר מסלול לבני 50 עד 60

9936 קופת גמל מחר מסלול לבני 50 -60 520042615-00000000000158-9936-000
תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 10/2017 2.31%
תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת משוקללת ל - 3 שנים  0.00%
תשואה נומינלית ברוטו 2016 2.52%

מרכיבי התשואה 06/2017

מרכיבי התשואה 05/2017

מרכיב התשואה 04/2017

מרכיבי התשואה רבעון 1/2017


מרכיבי התשואה 03/2017

מרכיבי התשואה 02/2017


מרכיבי התשואה 01/2017


מרכיבי התשואה רבעון 4/2016

מרכיבי התשואה 12/16

מרכיבי התשואה 11/16

מרכיבי התשואה 10/16

מרכיבי התשואה רבעון 3/2016


מרכיבי התשואה 09/16


מרכיבי התשואה 08/16

מרכיבי התשואה 07/16


מרכיבי התשואה רבעון 2/2016

מרכיבי התשואה 06/16

מרכיבי התשואה 05/16

מרכיבי התשואה 04/16

מרכיבי התשואה רבעון 1/2016


מרכיבי התשואה 03/16


מרכיבי התשואה 02/16

מרכיבי התשואה 01/16
 

 גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה 

9937 קופת גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה 520042615-00000000000158-9937-000
תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 10/2017 3.65%
תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת משוקללת ל- 3 שנים  0.38%
תשואה נומינלית ברוטו 2016 1.70%

מרכיבי התשואה 09/2017

מרכיבי התשואה 06/2017


מרכיבי התשואה 05/2017

מרכיבי התשואה 04/2017

מרכיבי התשואה רבעון 1/2017


מרכיבי התשואה 03/2017

מרכיבי התשואה 02/2017


מרכיבי התשואה 01/2017

מרכיבי התשואה רבעון 4/2016


מרכיבי התשואה 12/16

מרכיבי התשואה 11/16


מרכיבי התשואה 10/16


מרכיבי התשואה רבעון 3/2016


מרכיבי התשואה 09/16


מרכיבי התשואה 08/16


מרכיבי התשואה 07/16


מרכיבי התשואה רבעון 2/2016

מרכיבי התשואה 06/16

מרכיבי התשואה 05/16


מרכיבי התשואה 04/16


מרכיבי התשואה רבעון 1/2016


מרכיבי התשואה 03/16


מרכיבי התשואה 02/16

מרכיבי התשואה 01/16 


מרכיבי התשואה 12/15


מרכיבי התשואה 11/15


מרכיבי התשואה 10/15


מרכיבי התשואה 09/15


מרכיבי התשואה 08/15


מרכיבי התשואה 07/15


מרכיבי התשואה רבעון 2/2015

מרכיבי התשואה 06/15

מרכיבי התשואה 05/15

מרכיבי התשואה 04/15

מרכיבי התשואה רבעון 1/2015


מרכיבי התשואה 03/15

מרכיבי התשואה 02/15

מרכיבי התשואה 01/15


מרכיבי התשואה רבעון 4/2014


מרכיבי התשואה 12/14


מרכיבי התשואה 11/14

מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון 3/2014
 

מרכיבי התשואה 9/14


מרכיבי התשואה 8/14


מרכיבי התשואה 7/14


מרכיבי התשואה רבעון 2/2014

מרכיבי התשואה 6/14

מרכיבי התשואה 5/14


מרכיבי התשואה 4/14

מרכיבי התשואה רבעון 1/2014

מרכיבי התשואה 3/14

מרכיבי התשואה 2/14

מרכיבי התשואה 1/14

מרכיבי התשואה 12/13


תשואות מעודכנות לחודש 11/2013

מרכיבי התשואה 11/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

 גמל מחר- מסלול אג"ח ממשלתי

1441 קופת גמל מחר מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות 520042615-00000000000158-1441-000

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 10/2017 2.34%
תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת משוקללת ל- 3 שנים  1.60%
תשואה נומינלית ברוטו 2016 0.33%

מרכיבי התשואה 09/2017

מרכיבי התשואה 06/2017


מרכיבי התשואה 05/2017

מרכיבי התשואה 04/2017

מרכיבי התשואה רבעון 1/2017


מרכיבי התשואה 03/2017

מרכיבי התשואה 02/2017


מרכיבי התשואה 01/2017


מרכיבי התשואה רבעון 4/2016


מרכיבי התשואה 12/16

מרכיבי התשואה 11/16

מרכיבי התשואה 10/16

מרכיבי התשואה רבעון 3/2016


מרכיבי התשואה 09/16


מרכיבי התשואה 08/16


מרכיבי התשואה 07/16


מרכיבי התשואה רבעון 2/2016

מרכיבי התשואה 06/16


מרכיבי התשואה 05/16

מרכיבי התשואה 04/16


מרכיבי התשואה רבעון 1/2016


מרכיבי התשואה 03/16


מרכיבי התשואה 02/16

מרכיבי התשואה 01/16


מרכיבי התשואה 12/15


מרכיבי התשואה 11/15

מרכיבי התשואה 10/15


מרכיבי התשואה 09/15


מרכיבי התשואה 08/15


מרכיבי התשואה 07/15


מרכיבי התשואה רבעון 2/2015

מרכיבי התשואה 06/15


מרכיבי התשואה 05/15

מרכיבי התשואה 04/15

מרכיבי התשואה רבעון 1/2015


מרכיבי התשואה 03/15

מרכיבי התשואה 02/15

מרכיבי התשואה 01/15

מרכיבי התשואה רבעון 4/2014


מרכיבי התשואה 12/14


מרכיבי התשואה 11/14


מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון 3/2014

מרכיבי התשואה 9/14


מרכיבי התשואה 8/14


מרכיבי התשואה 7/14


מרכיבי התשואה רבעון 2/2014

מרכיבי התשואה 6/14

מרכיבי התשואה 5/14


מרכיבי התשואה 4/14

מרכיבי התשואה רבעון 1/2014

מרכיבי התשואה 3/14


מרכיבי התשואה 2/14

מרכיבי התשואה 1/14


מרכיבי התשואה 12/13


תשואות מעודכנות לחודש 11/2013

מרכיבי התשואה 11/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

גמל מחר מסלול מנייתי

1522 קופת גמל מחר מסלול מניות 520042615-00000000000158-1441-000

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 10/2017 9.03%
תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת משוקללת ל - 3 שנים  5.89%
תשואה נומינלית ברוטו  2016 4.10%

מרכיבי התשואה 09/2017

מרכיבי התשואה 06/2017


מרכיבי התשואה 05/2017

מרכיבי התשואה 04/2017

מרכיבי התשואה רבעון 1/2017


מרכיבי התשואה 03/2017

מרכיבי התשואה 02/2017


מרכיבי התשואה 01/2017

מרכיבי התשואה רבעון 4/2016


מרכיבי התשואה 12/16

מרכיבי התשואה 11/16


מרכיבי התשואה 10/16


מרכיבי התשואה רבעון 3/2016


מרכיבי התשואה 09/16

מרכיבי התשואה 08/16


מרכיבי התשואה 07/16


מרכיבי התשואה רבעון 2/2016

מרכיבי התשואה 06/16

מרכיבי התשואה 05/16


מרכיבי התשואה 04/16


מרכיבי התשואה רבעון 1/2016


מרכיבי התשואה 03/16


מרכיבי התשואה 02/16

מרכיבי התשואה 01/16


מרכיב התשואה 12/15


מרכיבי התשואה 11/15


מרכיבי התשואה 10/15


מרכיבי התשואה 09/15


מרכיבי התשואה 08/15


מרכיבי התשואה 07/15


מרכיבי התשואה רבעון 2/2015

מרכיב התשואה 06/15

מרכיב התשואה 05/15

מרכיב התשואה 04/15

מרכיבי התשואה רבעון 1/2015


מרכיבי התשואה 03/15

מרכיבי התשואה 02/15


מרכיבי התשואה 01/15


מרכיבי התשואה רבעון 4/2014


מרכיבי התשואה 12/14


מרכיבי התשואה 11/14


מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון 3/2014

מרכיבי התשואה 9/14


מרכיבי התשואה 8/14


מרכיבי התשואה 7/14


מרכיבי התשואה רבעון 2/2014

מרכיבי התשואה 6/14

מרכיבי התשואה 5/14


מרכיבי התשואה 4/14

מרכיבי התשואה רבעון 1/2014

מרכיבי התשואה 3/14 


מרכיבי התשואה 2/14

מרכיבי התשואה 1/14

מרכיבי תשואה 12/13


תשואות מעודכנות לחודש 11/2013

מרכיבי התשואה 11/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד